מבצע!

מערכת הדם

2.00 1.00

נושאי השיעור:

הרכב נוזלי הגוף

הרכב נוזל הדם

תאי הדם השונים

קרישת הדם

קבוצות הדם השונות

תיאור

מערכת הדם

נושאי השיעור:

הרכב נוזלי הגוף

הרכב נוזל הדם

תאי הדם השונים

קרישת הדם

קבוצות הדם השונות